English version

Child Protection Policy (CPP)

The REGARD project provides training on Samudaripen, Roma Resistance and Culture in which teenagers (15-18 years old) attending secondary schools are involved. Teens also participate in the survey on knowledge of the above topics and can be present at cultural events open to the public.

Therefore, it is necessary to adopt the following guidelines for children safeguarding to which partners must comply.

The CPP of each partner must be in line with the International Child Safeguarding Standards. According to this relevant document and the rules adopted by the European Commission, the partners have the responsibility to make sure that:

 • Their staff, operations and programmes do no harm to the children,
 • Do not expose children to the risk of harm and abuse,
 • Any concerns about children’s safety are reported to the appropriate authorities.

Harmful child protection behavior is defined as all actions, words and expressions, body movements and postures, which may endanger the well-being of children, such as violence, bullying and hate speech. Images and videos must also not portray harmful scenes.

All partners must ensure protection from these and other risks, safeguarding the integrity and anonymity of adolescents participating in project activities. In this specific case of REGARD project, the training with adolescents is conducted at the schools during school hours. The school certifies participation by indicating the classes participating in the training. Likewise, the school administers an anonymous questionnaire to students for the research purposes of the project. Children taking part to the cultural events will be free to join without selection, but they will be required to be under family supervision at the entrance.

Each partner must ensure clear procedures for reporting to authorities any events harmful to children during project activities carried out in their country.

All partners must adopt the CPP according to the rules of the European Commission stipulated in the document “Keeping Safe Child Safeguarding Standards” and must include or ensure:

 • Definitions of risks that may affect children in the specific context of the organisation activities and its mission,
 • Clear information about what behaviours are not acceptable when working with children,
 • Description of safe recruitment procedures (including criminal background checks for employees, volunteers and trainees),
 • Information about data protection procedures,
 • Information about training of staff on child safeguarding and child protection policies,
 • Information about how often the documents will be revised,
 • Indication of who will act as a child protection officer/reporting authority,
 • Information about reporting procedures, incl. forms and clear instructions who should be informed and when,
 • Clear indication about referral and child protection systems outside the organisation,
 • Information about a complaint mechanism,
 • Indication about approval and signature by the Director/Legal representative of the organisation.All the CPPs are available at the following addresses:

Romanian version

POLITICA DE PROTECȚIE A COPILULUI

Asociatia Centrul de Cultura al Romilor Dolj

Baza legală
Politica de față, (denumită în continuare “Politică”) a fost aprobată de Consiliul Director al Asociației. Prin semnarea acestei Politici, Consiliul Director al Asociației, care are funcția cea mai înaltă în Asociație, își asumă misiunea de a promova drepturile copiilor, de a îi proteja și de a crea un mediu sigur pe parcursul derulării tuturor Programelor Educaționale. Consiliul Director Asociației și-a asumat responsabilitatea de a fi un exemplu în ceea ce privește protecția copilului și de a se asigura că prezenta Politică este evidențiată și transpusă în toate activitățile Asociației. – Politica noastră este bazată pe Convenția Drepturilor Copiilor din 1989 și pe protocoalele adiționale, și își are originile în legile europene și românești, fiind aliniată cu legea 272/2004 referitoare la protecția și promovarea drepturilor copiilor (Legea Protecției Copilului), cu Declarația Drepturilor Omului din 1948, cu toate Convențiile Națiunilor Unite, referitoare la protecția copilului, precum și cu Convențiile Europene ale Drepturilor Omului
1. Scopul Politicii
1.1 Scopul Politicii este ca Asociația să aibă cadrul și mecanismele eficiente, necesare pentru a se asigura că fiecare copil este protejat față de acțiuni intenționate sau neintenționate care ar putea să-l plaseze în zona de risc sau de a i se face rău, de către orice membru sau colaborator/ partener al Asociației.
1.2 Aceasta Politică oferă cadrul și orientare pentru toate persoanele asociate cu Asociatia noastra, astfel încât:
1.2.1 Angajații Asociației și membrii Consiliului Director, voluntari, consultanti, contractori, Partenerii (donatori, reprezentanți media și jurnaliști, invitați și vizitatori), Partenerii strategici, alți Parteneri, Furnizori de servicii, reprezentanți și persoane asociate cu Asociatia Centrul de Cultura al Romilor Dolj (CCR) sau în colaborare cu Asociația, acționează împreună pentru a crea un mediu sigur pentru copii, în care copiii sunt protejați în fața oricărei vătămări de orice fel;
1.2.1 Angajații Asociației și Consiliului Director, voluntari, consultanți, contractori, Partenerii (donatori, reprezentanți media și jurnaliști, invitați și vizitatori), Partenerii Strategici, alți Parteneri, Furnizori de servicii, reprezentanți și personae asociate cu CCR sau în colaborare cu Asociația, sunt informați și înțeleg conceptele legate de protecția copilului și fac tot posibilul pentru a preveni și a raporta orice încălcare a Drepturilor Copilului;
1.2.3 Riscurile organizaționale și responsabilitatea de protecție a copiilor sunt acoperite prin implementarea unor proceduri de protecție a copilului, prin bune practici și prin cre area unor standarde organizaționale mandatorii, prin care să prevină, să rezolve și să răspundă oricăror riscuri apărute în ceea ce privește protecția copilului;
1.2.4 Există dispoziții clare referitoare la mecanismele de raportare în cazul apariției unei suspiciuni despre orice formă de abuz asupra copilului și/ sau orice formă de violență asupra copiilor;
1.2.5 Există definite consecințe clare în cazul incalcarii drepturilor copiilor.
2. Declarație referitoare la Politică
2.1 Asociația are toleranță zero față de orice formă de abuz sau de violență asupra copiilor. Copii care vin în contact cu Asociația trebuie să fie protejați față de acțiuni desfășurate intenționat sau neintenționat, care să-i expună oricărui tip de risc, (de exemplu, dar fără a ne limita la exploatare sexuala, rănire, discriminare sau orice alt tip de vătămare).
2.2 În cadrul tuturor acțiunilor ce îi privesc pe copii, bunăstarea lor este principiul ce guvernează toate intervențiile Asociației și a partenerilor săi. Asociația se aliniază la principiile Convenției Drepturilor Copilului din 1989 (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28981) și la actele sale adiționale, la Declarația Drepturilor Omului (1948) https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22751 la toate convențiile Națiunilor Unite privind drepturile copilului, la Convenția Europeană asupra Drepturilor Omului (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/175187) și la Legea Protecției Copilului, (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156097)toate acestea romovând respectarea drepturilor copilului.
2.3 Asociația se supune tuturor legilor în vigoare în România.
3. Scopul Politicii
3.1 Politica se va aplica oricărui Copil, fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limba vorbită, religie, opinii politice sau orice alt fel de opinii, naționalitate sau origine socială, etnie, roprietate, statut prin naștere sau orice alt fel de statut, existenta sau gradul de existență a unei dizabilități, de părinți sau de reprezentanți legali.
3.2 Politica este menită să promoveze următoarele valori și să atingă următoarele obiective, în timpul derulării Programelor Educaționale:
3.2.1 Crearea unor programe sigure pentru copii. Programele noastre sunt create astfel încât să minimizeze riscul de abuz asupra copiilor cu care Asociația vine în contact sau asupra cărora aceasta are un impact, prin acordarea unei atenții deosebite protecției copilului. Luăm întotdeauna în considerare interesul copilului, a comunităților din care copilul provine și impactul pe care activitățile noastre îl au asupra vieților lor personale, valorilor și demnității lor. Suntem angajați înspre a evalua și adresa riscurile pe care Programele noastre le-ar putea avea asupra vieții copiilor și cum aceștia ar putea fi expuși la riscuri în timpul participării în programele Educaționale. Lucrăm continuu pentru a crea strategii și a adapta Programele astfel încât să eliminăm, evităm sau să diminuăm riscurile la care copiii ar putea fi expuși.
3.2.2 Reducerea riscului la care copiii ar putea fi expuși de către angajații Asociației și membrii Consiliului Director (angajați, membrii Consiliului Director, voluntari, consultanti, contractori), Partenerii (donatori, reprezentanți media și jurnaliști, invitați și vizitatori), Partenerii Strategici, alți Parteneri, Furnizorii de servicii, reprezentanții și persoanele asociate cu CCR Dolj sau în colaborare cu aceasta. Politica noastră, programele de formare, comunicarea internă și procesul de recrutare sunt create astfel încât să sublinieze că abuzul și violența asupra copiilor sunt strict interzise, pentru toți angajații Asociației și membrii Consiliului Director (angajați, membrii Consiliului Director, voluntari, consultanți, contractori), Partenerii (donatori, reprezentanți media și jurnaliști, invitați și vizitatori), Partenerii Strategici, alți Parteneri, Furnizorii de servicii, reprezentanții și persoanele asociate cu CCR Dolj sau în colaborare cu aceasta. Toleranța zero față de astfel de posibile manifestări se traduce într-un set de măsuri severe împotriva persoanei care se dovedește că a încălcat această procedura.
3.2.3 Organizarea de evenimente și activități sigure pentru copii
3.2.4 Folosirea unui set de bune practici în momentul utilizării mijloacelor media, astfel încât să nu existe sau să se reducă la minim riscul ca informațiile, poveștile, imaginile vizuale (fotografii, filmări) și social media să fie folosite într-un mod inadecvat.
3.2.5 Crearea unui mediu online sigur.
4. Cui se aplic Politica
4.1 Politica este valabilă pentru toți angajații Asociației și membrii Consiliului Director (angajați, membrii Consiliului Director, voluntari, consultanți, contractori), Partenerii (donatori, reprezentanți media și jurnaliști, invitați și vizitatori), Partenerii Strategici, alți Parteneri, Furnizorii de servicii, reprezentanții și persoanele asociate cu CCR Dolj sau în colaborare cu aceasta.
4.2 Având în vedere complexitatea Programelor Educaționale oferite de Asociație, Politica se a aplica:
4.2.1 În timpul activităților educaționale, tuturor voluntarilor, mentorilor, profesorilor, facilitatorilor, partenerilor educaționali, partenerilor strategici, reprezentanților autorităților publice locale sau centrale, angajaților, membrilor board-ului;
4.2.2 În timpul atelierelor, a activităților de învățare, în timpul vizitelor de monitorizare, acasă sau în centre educaționale/ grădinițe/ școli, în comunitate – tuturor celor care vin în contact cu Copiii.
4.3 Angajații și colaboratorii Asociației sunt implicați în mod activ în promovarea siguranței copiilor și a protejării lor împotriva abuzurilor de orice natură, apărându-le drepturile și interesele.

5. Cod de conduit
5.1 Principiile ce guvernează Codul de conduit Asociația ia toate măsurile necesare astfel încât toți angajații și persoanele asociate sau în colaborare cu aceasta sa fie informați și să înțeleagă Codul de conduită în relația cu copii. Aceștia vor respecta următoarele reguli:
5.1.1 Angajații și persoanele aflate într-o relație de colaborare cu aceasta vor identifica și adresa riscurile pentru copii și vor face în orice moment orice este posibil pentru a le reduce, adresând orice îngrijorări sau incidente imediat ce acestea apar.
5.1.2 Orice nou membru/ angajat sau colaborator al Asociației va fi informat cu privire la aceasta Politică, va primi o copie și va semna un formular de luare la cunoștință și angajament (Anexa 1), înainte de a începe orice activitate ce constă în interacțiunea cu copii.
5.1.3 Orice angajat sau colaborator al Asociației va acționa în concordanță cu rolul și responsabilitățile sale și va face toate diligențele astfel încât să se asigure că drepturile copiilor sunt respectate și că este prevenită orice formă de abuz sau violență asupra copiilor.
5.1.4 În orice interacțiune cu Copiii, angajații și colaboratorii țin cont în primul rând de interesul copiilor.
5.1.5 Asociația va asigura sesiuni recurente de informare și instruire a angajaților și colaboratorilor, în ceea ce privește drepturile copilului. Anul va avea loc un training obligatoriu pe această temă.
5.1.6 Fiecare membru și angajat sau colaborator al Asociației va lua parte la aceste sesiuni de informare și pregătire, pentru a putea să fie în măsură să recunoască orice caz de abuz sau violență asupra copiilor, să poată adresa posibile riscuri și să le reducă riscul de apariție, pe perioada desfășurării Programelor Educaționale.
5.1.7 Fiecare membru și angajat sau colaborator al Asociației va aloca timp pentru a participa la aceste sesiuni de formare.
5.1.8 Asociația va păstra dovezi ale participării angajaților, membrilor și colaboratorilor asociației în astfel de training-uridedicate Protecției Copilului (minim un training/ an/ angajat, colaborator, voluntar, membru al Consiliului Director etc)
5.1.9 În plus față de training-ul continuu, angajații de baza ai Asociației, care lucrează direct cu copii, vor participa la traininguri de Protectia Copilului și vor avea cunoștințele necesare pentru a preveni, recunoaște și adresa riscurile de Abuz și Violență asupra Copiilor.
5.1.10 Fiecare angajat si colaborator își asumă responsabilitatea de a respecta acest set de reguli.
5.2 Codul de conduit. Toate persoanele cărora li se adresează acest cod de conduită (angajați, membrii ai Consiliului Director voluntari,consultanți, contractori, colaboratori, parteneri, furnizori de servicii, profesori, reprezentanți media, reprezentanți ai autorităților locale și centrale etc) se angajează să respecte următoarele reguli de protecție a copilului:
5.2.1 Toți copiii vor fi tratați în mod egal, indiferent de vârstă, gen, sex, naționalitate, etnie, dizabilități, religie sau opinii, proveniența etnică sau socială, în conformitate cu drepturile omului. Dreptul la demnitate și viață privată al oricărui copil va fi pe deplin respectat.
5.2.2 Copiii vor fi inconjurati de un mediu sigur și vor fi protejați împotriva oricăror abuzuri au neglijență.
5.2.3 Copiii vor fi informați într-un mod potrivit vârstei și capacității lor de înțelegere, despre noțiuni referitoare la ceea ce înseamnă comportamente adecvate și inadecvate, pentru a fi capabili să recunoască forme de abuz și neglijență.
5.2.4 Vor folosi întotdeauna moduri adecvate de comunicare și de contact cu copiii, avându-se în vedere respectarea demnității și culturii, fără încălcarea dreptului la viață privată.
5.2.5 Nu se vor angaja în contacte fizice neadecvate cu copiii, nu vor iniția și nu vor încuraja relații nepotrivite cu copiii.
5.2.6 Nu vor contacta Copiii cu alt scop în afara celor prevăzute de Programele Educaționale. Nu vor face vizite la domiciliu în absența unui membru adult al familiei Copiilor, nu îi vor invita pe Copii la domiciliul lor sau în alte locuri in afara domiciliilor acestora, nu vor angaja activități ce pot fi considerate a fi în afara limitelor profesionale.
5.2.7 Vor organiza activități care să includă mai mult de o persoană prezentă. Nu vor organiza activități care să nu poată fi vizibile sau auzite de către mai multe persoane. Vor evita petrecerea timpului alături de un copil, dacă o altă persoană adultă nu poate participa la acea activitate.
5.2.8 Violența este strict interzisă și nu va fi aplicată Copiilor, indiferent de forma în care se manifesta (verbală, emoțională sau fizică).
5.2.9 Cei cărora li se aplică aceasta Politică (vezi punct 7), nu se vor afla sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe toxice sau interzise, nu vor fuma, nu vor consuma alcool sau alte substanțe toxice când interacționează cu Copiii, nu vor furniza Copiilor astfel de substanțe și nu le vor permite copiilor să consume astfel de substanțe în prezența lor.
5.2.10 Nu vor dormi în apropierea copiilor decât dacă este absolut necesar, caz în care este nevoie de aprobarea unui supervizor, ideal fiind să mai existe, în această situație, încă un adult prezent.
5.2.11 Nu se vor implica în relații amoroase cu copiii sau cu membri ai familiei lor.
5.2.12 Nu vor oferi copiilor și familiilor lor cadouri (bani, obiecte etc), în afara de cele din programele Asociației.
5.2.13 Angajații Asociației și colaboratorii vor căuta să identifice potențiale riscuri pentru copiii să organizeze activități sigure pentru copii. Copiii nu vor fi lăsați niciodată nesupravegheați.
5.2.14 Angajații Asociației și colaboratorii vor avea o conduită model pentru Copii și nu vor fi violenți față de alte persoane, nu vor folosi un limbaj explicit sau violent, în prezența Copiilor. Angajații și colaboratorii Asociației se vor purta întotdeauna cu integritate și decentă, în acord cu cele mai înalte standarde morale.
5.2.15 Angajații și colaboratorii vor raporta orice incident care ar putea fi calificat ca fiind Abuz sau Violență față de Copii, chiar dacă abuzul are loc în cadrul sau în afara Asociației.
5.2.16 Angajații și colaboratorii vor asigura confidențialitatea Copiilor și a părinților lor și vor respecta regulile în ceea ce privește siguranța online a Copiilor.
5.3 Comportamente pentru a fi modele ce au un stil de viață sănătos:
5.3.1 Având în vedere că cei mici îi privesc pe adulți ca pe modele de urmat și învață din atitudinile și comportamentele acestora, toți adulții ce interacționează cu Copiii în cadrul Programelor Educaționale ale Asociației vor promova un stil de viață sănătos. De aceea, adulții care interacționează cu Copiii în cadrul Programelor Educaționale ale Asociației:
5.3.2 Vor avea o atitudine nediscriminatorie față de rasă, etnie, religie, vârstă, gen, opinii politice, dizabilități, orientare sexuală;
5.3.3 Vor avea atitudini lipsite de violență față de ei înșiși, față de cei din jur, oameni, animale sau mediu;
5.3.4 Nu vor consuma substanțe toxice sau interzise și nu vor fuma în prezența copiilor;
5.3.5 Vor respecta regulile de protecție personală și vor folosi echipament de protecție, atunci când este necesar;
5.3.6 Nu vor iniția și nu vor participa în activități periculoase pentru ei și pentru cei din jur;
5.3.7 Nu vor arunca gunoiul decât în locuri special amenajate și vor recicla;
5.3.8 Vor promova interacțiuni sănătoase în social media;
5.3.9 Nu vor impune Copiilor propriile păreri și crezuri legate de religie, politică, orientări sexuale.
6. Actualizarea Politicii
6.1 Această Politică va fi actualizată cel puțin o data la trei ani sau de cate ori se considera a fi necesar, pe baza modificărilor legislative sau a necesităților legate de protecția copilului identificate în timpul implementării Programelor.